Antislip & reliëf

Er bestaan een aantal oplossingen om betontrappen veiliger te maken. Vooral natte betontrappen en bordessen kunnen gevaarlijk glad worden. Wij geven een opsomming van de mogelijkheden.

Betontrap structuurmatten

De préfab betontrap of grote loopvlakken ( bordessen ) kunnen afgewerkt worden in tal van antislipstructuren. Betonfabrieken produceren betontrappen en plaatsen op de bovenzijde een bepaalde structuurmat. Als de matten worden weggenomen, blijft een bepaalde afdruk achter in het beton. Er bestaan tal van soorten structuurmatten. De structuurmat maakt tijdens de productie van de betontrap een welbepaalde afdruk. Ze verhogen de wrijvingsweerstand, waardoor uitglijden minder makkelijk wordt.

De antislip structuur is handig tijdens het schoonmaken van betontrappen en betonbordessen, meer veiligheid tijdens het water geven van balkomplanten, minder doorslippen van scooters, rollators, verrijdbare brancards enz… minder uitglijden op inkomtrappen in beton. ( natte kledij, paraplu, schoenen ) Op openbare plaatsen zoals het perron, ( openbare ) buitentrappen, fietsbruggen, voetgangersbruggen… is de toepassing zeer effectief.

Betontrap zandstralen

De optrede van de betontrap kan volledig gezandstraald worden of slechts een strook van de trapneus. Het wassen en zandstralen zorgt voor een antislip laag in het beton.

Betontrap uitwassen

Uitgewassen betontrappen hebben een natuurlijk uitzicht en antislip eigenschappen. Het reliëf of de ruwheid komt door het uitvoeringsproces waardoor de “huid” van het beton wordt uitgewassen door een combinatie van mechanisch borstelen en hogedruk reinigen. De diepte van de ruwheid is tijdens het productieproces te bepalen. Er bestaan een aantal afwerkingsmogelijkheden zoals: micro-uitgewassen, normaal uitgewassen en ruw uitgewassen betontrappen.

Antislip profielen in de beton trapneus

Zowel in de trapneus als in het loopvlak kunnen indien gewenst verschillende types anti-slipprofielen worden ingestort. Die profielen kunnen uit rubber, inox of aluminium gemaakt worden.
Offerte betontrap