Wenteltrap in beton

Een wenteltrap in beton, is geen spiltrap. Het is een soort trap die niet in een rechte lijn naar boven gaat, maar die rondom een centraal punt omhoog gaat. Een wenteltrap heeft daardoor de vorm van een kurkentrekker of helix. De draairichting van de trap kan zowel linksdraaiend als rechtsdraaiend zijn.

Plaatsing wenteltrap

De wenteltrap heeft een zeer elegante vorm en past mooi in architecturale woningen, kantoren en openbare gebouwen. De wenteltrap in beton kan zowel binnen als buiten geplaatst worden.

Préfab wenteltrap of ter plaatse gegoten wenteltrap

Aangezien de wenteltrap een vrij complexe betontrap is, laat men deze meestal ter plaatse in beton gieten. Meestal gaat het om 1 uniek stuk. Hou rekening met een vrij hoog kostenplaatje aangezien de uitvoering van deze trap veel technische kennis vergt qua uitvoering. ( bekisting, correct gieten beton, ontkisten enz…)

Meestal wordt een wenteltrap in beton gemaakt zonder trapbomen. Het is echter mogelijk deze trap uit te voeren met een boom aan de buiten zijden van de trap.

De wenteltrap is ook uit te voeren in een préfabversie. Om kosten / baten te verantwoorden, is dit enkele economisch verantwoord indien er meerdere wenteltrappen dienen gegoten te worden. Hou rekening een hoge kostprijs. ( complexiteit betonmal, vervoerskosten, plaatsingskosten enz… )

Gevoelig voor constructiefouten

De uitvoering van deze trap is zeer gevoelig voor constructiefouten. Hou zeker rekening met de ergonomie om deze makkelijk begaanbaar te houden. Indien er zich constructiefouten in de trap bevinden, zijn deze moeilijk op te lossen. Kleine fouten kunnen worden verholpen dankzij betonreparatie van betontrappen.

Afwerking en trapbekleding wenteltrap in beton

De wenteltrap in beton kan blank gelaten worden en eventueel gepolierd ( préfabtrap ). Er bestaat de mogelijkheid om de trap te schilderen met een betonverf of indien hij ter plaatse wordt gegoten, kan op de ruwe betontrap een trapbekleding geplaatst worden in hout of natuursteen.

De trapneus van de wenteltrap kan verschillend uitgevoerd worden zoals geen trapneus, gewone trapneus, afgeronde trapneus. Om de veiligheid te verhogen kan een antislip trapneus gemaakt worden of worden de treden antislip gemaakt dankzij zandstralen of een reliëfstructuur.

Offerte wentel betontrap of spiltrap